Nash Golos | Ukraina Nash Golos v Irlandii | Розрахунок податкової декларації в Ірландії - ukraina.ng24.ieukraina.ng24.ie

Розрахунок податкової декларації в Ірландії

Працюючи штатним працівником, ви зазвичай сплачуєте податок за системою Pay As You Earn (PAYE). Це означає, що роботодавець відраховує податок із вашої заробітної плати. Система PAYE також застосовується, якщо ви отримуєте пенсію.

Самостійний розрахунок доходу та розрахунок податку

Якщо ви подаєте декларацію на сплату податку в Ірландії, ви проживаєте в Ірландії та маєте лише дохід PAYE, вам не потрібно самостійно розраховувати податки, але якщо у вас є додатковий дохід з інших джерел, вам потрібно буде подати декларацію самостійно, якщо:

  • ваш додатковий дохід нетто підлягає оподатковуванню (після вирахуванням збитків, капітальних резервів та інших) становить 5000 євро або більше за рік;

  • загальний річний дохід брутто становить 30 000 євро або більше.

Подати декларацію потрібно навіть у тому випадку, якщо ви не повинні сплачувати податок з цього доходу, оскільки, наприклад, його зменшили витрати, компенсації капіталу чи інші податкові пільги.

Вам не потрібно самостійно розраховувати податки, якщо ваш дохід:

  • дохід нетто який підлягає до оподатковування менше ніж 5000 євро (після відрахувань) і класифікується інакше* порівняно з податковими відрахуваннями PAYE або повністю оподатковується;

  • загальний річний дохід брутто становить менше ніж 30 000 євро.

Попри те, що вам не потрібно самостійно розраховувати податки, вам все одно потрібно повідомити про цей дохід податкову службу (Revenue).

*У деяких випадках доходи з інших джерел можуть бути за кваліфіковані по-іншому відносно податкових відрахувань та граничної точки стандартної ставки. Revenue знизить як податкові пільги, так і межу стандартної ставки відрахувань, щоб відповідати податку з інших доходів. Так є, наприклад з оподаткуванням соціальних виплат.

Як самостійно розраховувати податкову декларацію

Ви можете подати податкову декларацію та самостійно розрахувати свій податок за формою 11 через інтернет або скористатися паперовою версією форми: https://www.revenue.ie/en/self-assessment-and-self-employment/documents/form11.pdf та надіслати його в податкову службу.

Якщо ви використовуєте паперову форму, вона містить розділ самостійного розрахунку, який ви (або ваш агент) повинні заповнити та підписати. Якщо ви подасте декларацію до 31 серпня, податкова служба заповнить розділ розрахунку від вашого імені.

Інструкції щодо заповнення форми та подання податкової декларації можна знайти в посібниках Revenue на сторінці: www.revenue.ie/en/self-assessment-and-self-employment/guide-to-self-assessment/index.aspx або www.revenue.ie/en/self-assessment-and-self-employment/filing-your-tax-return/index.aspx.

Термін подання декларації

При самостійному розраховувані декларації існує загальний термін сплати податку та подання податкової звітності. Це 31 жовтня кожного року. Ця система, відома як «Оплатіть та Надішліть» (Pay and File), дозволяє вам (або вашому агенту) одночасно подати податкову декларацію та сплатити залишок несплаченого податку за попередній рік. За цією системою ви повинні:

  • щороку до 31 жовтня сплачувати попередній податок за поточний податковий рік;

  • подати податкову декларацію після закінчення податкового року, але не пізніше 31 жовтня наступного року;

  • сплатити залишок податку за попередній податковий рік до 31 жовтня або раніше.

Наприклад, до 31 жовтня 2023 року ви повинні: сплатити попередній податок за 2023 рік, подати податкову декларацію за 2022 рік та сплатити залишок податку на прибуток за 2022 рік.

Як подати декларацію, якщо не потрібно використовувати саморозрахунок

Якщо у вас є дохід інший ніж PAYE, який вам не потрібно самостійно розраховувати, скористайтеся формою 12, щоб задекларувати його. Для цього вам потрібно:

NG


Усі права (включаючи автора та видавця) захищено. Подальше поширення статей заборонено.